Visie

Gemeentebelangen/VVD is een actieve samenwerkende, onafhankelijke lokale politieke partij en vrij in bewegen en handelen, gericht op de lokale situatie.

Het doel is het behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente Tubbergen, dit ter verbetering van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.