Een afvaardiging van Gemeentebelangen/VVD bezocht onlangs Ter Beek Reizen aan de Uelserweg in Tubbergen. Op deze locatie traden Hans en Peggy Nolte als ook hun (schoon)moeder als gastheer/-vrouw op. Op bevlogen wijze werd de afvaardiging bijgepraat over de historie en de huidige opzet van het bedrijf.

De historie

Op de plek waar nu aan de Grotestraat Groentehal Oosterik gevestigd is, runden de grootouders Ter Beek rond 1925 een loodgietersbedrijf, een winkel in huishoudelijke artikelen en een fietsenmakerij. In 1929 werd als eerste in het dorp een auto aangekocht die al snel werd gebruikt voor het afleggen van bezoeken met de pastoor, de dokter en de notaris. Vervolgens werd een autobus aangekocht waarmee vooral het vervoer van ‘fabrieksmeisjes’ naar textielfabrieken in Almelo werd geregeld. Omdat de textielfabrieken sloten, moesten nieuwe opdrachtgevers worden gevonden om de vervoersactiviteiten en daarmee het bedrijf, te continueren. Deze dienden zich aan in het organiseren van met name dagtochten voor verenigingen, bedrijven , scholen, damesclubs, families enz. Omdat de voormalige locatie aan de Grotestraat te klein was voor het stallen van de autobussen, werd een nieuwe garage gebouwd aan de Uelserweg. Vanaf dat moment kwamen de bedrijfsactiviteiten in een stroomversnelling terecht.

In 1966 werd busvervoersbedrijf Mooren in Valkenburg overgenomen. In 1987 werd de bedrijfslocatie uitgebreid en de locatie in Valkenburg opgeheven. Nieuwe markten werden aangeboord. Het wagenpark met de opvallende blauwe hoofdkleur en het aantal chauffeurs breidden zich daarom gestaag uit. Zodanig zelfs dat aan de Uelserweg een nieuw en groter pand werd gebouwd.

Huidige bedrijfsopzet.

De kernactiviteit van het bedrijf bestaat uit het verzorgen en organiseren van zowel dagtochten als vakantiereizen, zowel bus- als vliegreizen. In 2017 werden in totaal 28 verschillende meerdaagse busreizen met gids naar diverse Europese oorden aangeboden. De vliegreizen hebben IJsland, Madeira of New York als eindbestemming.

Voor de reizen naar evenementen worden veelal geheel verzorgde entrees van programma’s ingekocht. Circa 2/3 van het aantal reizigers is afkomstig uit onze regio. Mede daardoor kennen de reizen bij Ter Beek geen lange opstaproutes. Voor het vervoer in binnen- en buitenland zet Ter Beek Reizen in 2017 12 autobussen in. Op 22 oktober jl. werd er opnieuw een nieuwe zeer luxueuze VIP-touringcar aangekocht.

Bij Ter Beek Reizen zijn momenteel 14 fte’s in dienst en een groot aantal chauffeurs op oproepbasis. Sectorbreed wordt men geconfronteerd met een enorme vergrijzing in de buschauffeursbranche. Er worden zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de touringcars als ook aan het personeel gesteld. Nieuwe chauffeurs krijgen bij het bedrijf 2 dagen training van vaste chauffeurs.

Men heeft in de loop der jaren een vaste klanten kring op gebouwd door kwaliteit hoog in het vaandel te houden. Om dit te kunnen continueren werd eind 2015 gestart met ‘klantenvertellen’. Na afloop van de reis wordt de klant per e-mail een enquête gestuurd voor de opgedane ervaringen en eventuele aanbevelingen en opmerkingen.

De heer en mevrouw Nolte gaven aan dat ze goede ervaringen met de gemeente Tubbergen hebben. Door de bouw van de nieuwe sporthal verwachten zij een extra verkeerstoename op het kruispunt bij hun bedrijf hetgeen de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Gemeentebelangen/VVD dankt deze Tubbergse ondernemers voor de vrijgemaakte tijd en de inkijk in het bedrijf. We wensen hen heel veel succes met hun mooie bedrijf!

2 november 2017 Ursula Bekhuis