Giftenreglement

Er is geen actieve opstelling voor sponsoring. Sponsoring is acceptabel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit bepaald het bestuur.

1. Sponsorcontracten tussen de partijorganisatie en derden (het bedrijfsleven of
maatschappelijke organisaties) worden voor definitieve
ondertekening ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.

2. Na goedkeuring door het bestuur worden de sponsorcontracten boven de
€ 2.000 jaarlijks openbaar gemaakt. De openbaarmaking betreft met het
sponsorcontract gemoeide bedrag, de naam van het bedrijf of de
maatschappelijke organisatie en de datum waarop het contract is getekend.

3. Het totaal van sponsorbedragen wordt als afzonderlijke post, te onderscheiden
van de post contributies, op de jaarrekening van de partij vermeld.

4. Bij de financiële administratie is van de sponsor een sponsorfactuur aanwezig.