Norbert van de Graaf heeft aangegeven na het zomerreces niet als raadslid van GB/VVD terug te keren en zijn zetel ter beschikking te stellen. Wij respecteren zijn keuze en wensen hem succes in de toekomst. Op de invulling van de vrijgekomen zetel komen wij terug. Als GB/VVD gaan wij verder door op onze eigen ingezette lijn. De stem van Tubbergen moet beter gehoord worden. Elke nieuwe partij geeft de inwoners daarbij meer te kiezen en houdt iedereen scherp. Of we in Tubbergen nu ook meer partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen weten we nog niet.
We wensen eenieder in ieder geval het beste en wij gaan zelf vol door! 💪🏼💪🏼💪🏼

10 juli 2021 Noortje Haarman