NR
1 Ursula Bekhuis-Groothuis (Vasse). Er wordt veel van mensen verwacht en daarom is het belangrijk je te realiseren dat politiek niet meer Over, maar Met inwoners praat. De wereld is slechts 1 muisklik bij ons vandaan. Onze jeugd groeit op met een razendsnel ontwikkelende digitale behendigheid en focus. We gaan naar een duurzame economie met schone oplossingen: duurzaamheid wordt een werkwoord. Tubbergen staat er bestuurlijk en economisch goed voor, onze dorpen orienteren zich op de toekomst en binnen Mijn Dorp gebeuren mooie dingen. Samen onze gemeenschap verder uitbouwen, daar wil ik me heel graag voor inzetten, waar iedereen van mee profiteert.
2 Norbert van de Graaf.  Sinds 2007 ben ik met veel plezier woonachtig in Tubbergen, waar ik ook werk, sport en mijn vrije tijd door breng. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor het verbeteren van de samenwerking van de lokale zorg, en dat is mij erg goed bevallen. “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen” en samenwerken brengt meer mogelijkheden voor ons allemaal. Daarbij is het zaak dat we kritisch kijken wie wat kan doen, en ambitieus zijn in de mogelijkheden die we kunnen creeeren. Ik ben nieuw in de politiek, maar hoop met een objectieve en enthousiaste mentaliteit mee te kunnen werken aan onze mooie gemeente.
3 Herman Lentferink (Fleringen).  Fervent voorstander van al het goede en mooie dat we in onze gemeente door de jaren heen hebben opgebouwd. De wereld verandert snel, ook in Tubbergen. In de komende raadsperiode komen er voor alle inwoners weer nieuwe uitdagingen op ons af. Veerkracht en durf van iedereen zijn daarbij een vereiste om een goede afweging te maken van wat er kan en niet kan. Inwoners kunnen met alle vragen bij mij terecht, ik ben een gemakkelijke gesprekspartner voor jong en oud. Ik wil me graag inzetten voor de belangen van de ouderen in onze gemeente, omdat dit een steeds groter wordende groep is.
4 Wouter Oude Voshaar (Geesteren). Naast mijn gezin heb ik samen met mijn broer een vleesvarkensbedrijf in Geesteren en ben daarmee actief binnen de agrarische sector. Naast mijn werkzaamheden op ons bedrijf, ben ik ook lid van het POV Overijssel: ik vervul hier een bestuursfunctie voor de varkenshouderij. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond houd ik graag zicht op de financiën van de gemeente Tubbergen. Ik wil me de komende 4 jaar graag inzetten voor een gezonde en toekomstgerichte samenleving.
5 Martin Groothuis (Reutum). Naast mijn gezin, ben ik werkzaam in ons agrarisch bedrijf en de asbest- en bodemsanering. Achterliggende periode ben ik commissielid geweest, en daarvoor reeds raadslid. Mede door mijn makelaarsopleiding ligt mijn interesse vooral op het vlak van ruimte en economie. “Negeer het obstakel, zie de uitdaging”, zou mijn slogan mogen zijn. Ik leef het leven optimistisch, maar wel bedacht. We leven in een turbulente tijd en dat houdt ook veel vooruitgang in. De geschiedenis kunnen we niet veranderen, maar wanneer er kansen of bedreigingen langszij komen, kunnen we wel bijsturen. Dit vraagt lef en doorzettingsvermogen, maar kan ook veel voldoening en energie geven.
6 Noortje Haarman (Fleringen). Voetbal is mijn passie: ik voetbal zelf bij de Tukkers in Albergen en geeft training bij TVC in Tubbergen. Daarnaast studeer ik voor docent bewegingsonderwijs. Sporten betekent fit en gezond zijn, maar ook het sociale aspect vind ik belangrijk. Ik wil graag mensen stimuleren en de kans geven om dit ook te doen. Op dit moment hebben we goede sportfaciliteiten, dit wil ik behouden en indien mogelijk uitbreiden, voor alle sporten. In onze gemeente wonen vele jongeren, het is lastig voor hen om een betaalbare woning te vinden. Hiervoor zal de gemeente uitbreidingsplannen moeten maken, daar wil ik me voor inzetten.
7 Jan Olde Olthof (Langeveen). In de gemeente Tubbergen voel ik me verbonden met Gemeentebelangen/VVD, omdat deze partij opkomt voor de belangen van alle mensen in de gemeente en in het bijzonder voor de leefbaarheid in alle kernen met betrekking tot wonen en werken. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat we meedenken over groene energie. Het karakter en de cultuur van onze gemeente moeten we bewaken en midden in de samenleving staan om het weten wat er speelt.
8 Stan Olde Olthof (Geesteren). Op mijn leeftijd kijk je graag naar de toekomst. Ik vind dat er meer in de kernen gebouwd moet worden, want we willen niet dat onze mooie gemeente vergrijst. De jeugd moet ook een kans krijgen om in de gemeente te blijven wonen.
9 Herbert Oude Luttikhuis (Harbrinkhoek). Geboren en getogen in Harbrinkhoek, getrouwd met Jolanda en samen hebben we 3 dochters. Ik ben werkzaam als financial controller. Reeds enige jaren actief binnen de Gemeentebelangen/VVD waarbij ik mijn financiële expertise mag inbrengen. Door de jaren heen elke keer weer gemerkt dat draagvlak bij de samenleving voor datgene waar wij voor staan de belangrijkste succesfactor is . Daarom een aantal thema’s waar ik voor wil staan in de komende raadsperiode:
– Financieel op orde houden van de gemeente Tubbergen
– Inbedden van de taken die door de centrale overheid worden gedelegeerd naar de    gemeenten
– Lasten voor de samenleving beheersbaar houden
– De samenleving een goed sociaal vangnet blijven garanderen
– Aandacht voor onze woonomgeving
10 Paul Hannink (Manderveen). Naast mijn werkzaamheden op ons pluimveebedrijf heb ik inmiddels 2 periodes meegedraaid als raadslid. Ik vind het belangrijk dat we ons samen inzetten voor de BV Tubbergen en die te verbeteren waar dat kan. Door steeds zoveel mogelijk in te spelen op de veranderingen in de samenleving, werken we aan een totaalpakket waarmee de leefbaarheid voor zowel de inwoners als het bedrijfsleven behouden blijft. Verder vervul ik nog andere bestuurlijke functies binnen mijn vakgebied: namens LTO ben ik gebiedstrekker in het gebiedsproces Natura200, bestuurslid VVD NOT en bestuurslid van de kring Vlees LTO/NOP.
11 Herman Booyink (Reutum). De invulling en uitvoering van een goed zorgstelsel in de breedste zin van het woord, daar wil ik me voor inzetten. Wanneer hier een andere werkwijze voor vereist is, zullen we daar samen invulling aan moeten geven. Mooi dat we positieve zaken gerealiseerd hebben: o.a. een verglaasd buitengebied, een duurzaam afvalsysteem en een verlaging van de OZB. Niet alles kan, maar wat kan doen we goed, samen met Gemeentebelangen/VVD.
12 Sjors Kemna (Albergen). Houd de jeugd tevree, dat is mijn motto!
13 Lieke Koopman (Fleringen). Na mijn studie Facility Management (Saxion Deventer) werk ik nu bij VDZ in Hengelo. Politiek dichter bij jongeren brengen en jongeren enthousiasmeren voor politiek is een van mijn speerpunten.
14 Ramses Lucas (Albergen). Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een veelgehoorde kreet en volgens mij helemaal waar, vandaar dat ik mij in de gemeentelijke politiek wil inzetten voor Gemeentebelangen/VVD
15 Sharon Snijders (Geesteren). Dicht bij de mensen staan en luisteren wat er speelt, vind ik heel belangrijk, vandaar dat ik mij inzet voor Gemeentebelangen/VVD.
16 Marco Bekhuis (Geesteren).  Wat mij persoonlijk aanspreekt is dat de financiën op orde zijn.  Het overhevelen van vele rijkstaken naar de gemeente heeft ons scherp gemaakt, maar we moeten ook de komende 4 jaar alert blijven. Juiste keuzes maken. Ik geloof in de eigen kracht van de mensen, maar mensen moeten worden gesteund als het tijdelijk niet goed met ze gaat. Deze zaken vind ik allemaal terug bij Gemeentebelangen/VVD en daarom voel ik mij thuis bij deze partij. Mijn motto: niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig.
17 Hugo Olde Olthof (Harbrinkhoek). Veiligste gemeente, mooiste gemeente, rijkste gemeente … het gaat best goed met ons! Ontzettend belangrijk om dit vast te houden. In het dagelijks leven ben ik ondernemer,actief binnen de werkgroep AED en oud prins bij de Dubbelkiekers. Ondernemers zijn belangrijk voor de vitaliteit binnen de dorpen, daar moet voldoende bouwgrond zijn. Onze jeugd heeft een mooie plek om op te groeien, maar we moeten alert blijven op alles om hen heen. Voor alle inwoners moet er de mogelijkheid zijn om in onze gemeente te blijven wonen en we kunnen alle inwoners tegemoet komen door een verlaging van de OZB.
18 Tom Vleerbos (Albergen). De wereld verandert, de wereld verandert steeds sneller. De manier waarop we dingen doen verandert. Of het nu gaat over zorg, wonen, economie, welzijn, duurzaamheid, in alle onderwerpen zijn de veranderingen fundamenteel. Dit vraagt om een positieve drive, een aanpak die uitgaat van lokale kansen. We hebben de financiën op orde, maar kunnen niet achterover leunen. Er blijft van alles op ons afkomen en dat vraag daadkracht en gemeentschapszin van onze inwoners.