In memoriam: Huub Wenneger

Op vrijdag 6 september 2019 is Huub Wenneger op 73-jarige leeftijd overleden.

In 1971 trad Huub – als boerenzoon die had gestudeerd – op als de woordvoerder van de boeren die zich verzetten tegen de oneerlijke stemprocedure voor de ruilverkaveling, een kwestie die destijds de wereldpers haalde. Dit was het opstapje naar een langdurig en vruchtbaar verblijf in het bestuur van de gemeente Tubbergen. Huub werd in 1974 gekozen als raadslid en nam samen met Hendrik Niemeijer en Theo Droste voor de OPG plaats in de gemeenteraad van Tubbergen. De OPG fuseerde naderhand met Gemeentebelangen en de VVD tot GOV en weer later ontstond hieruit de huidige partij Gemeentebelangen/VVD. Huub vond moeiteloos zijn plek in deze samenwerkingsverbanden omdat de grondslag bij hem paste als een maatpak: lokaal en liberaal.

Hij heeft van 1974 tot 1997 deel uitgemaakt van de raad en werd toen wethouder tot zijn zelfgekozen afscheid in 2006. Ook daarna liet hij zich nog regelmatig zien maar hij waakte er voor om zijn opvolgers voor de voeten te lopen. Als wethouder wekte hij wel eens de indruk niet altijd bij de les te zijn, maar die schijn bedroog geweldig. Als het ging over zijn portefeuilles financiën, sport en openbare werken veerde hij op en bracht hij zijn opvattingen met grote betrokkenheid en kennis van zaken in. Hij was dan superscherp en tegen zijn betoog was vaak niets in te brengen. Zijn hart lag bij financiën en bij sport. Hij was een groot liefhebber van motorraces en stond vaak op zondagmiddag aan de lijn bij STEVO.

Huub vervulde na zijn politieke loopbaan nog diverse maatschappelijke functies. Hij zat in de Raad van Toezicht van Ambulance Oost, was president-commissaris bij afvalverwerker Twence en maakte deel uit van het bestuur van de Regio Twente. Voor zijn inzet voor de publieke zaak werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Huub Wenneger blijft in onze herinnering als één van de grondleggers van Gemeentebelangen/VVD, die aanzien genoot als de grote, wijze en bedachtzame man, die in de politieke arena niet sprak voor hij had nagedacht. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij onze gemeenschap en onze politieke partij.

Bestuur en leden Gemeentebelangen/VVD Tubbergen

13 september 2019 Ursula Bekhuis