Korte terugblik

In de vergadering van 8 juli 2019 hebben we reeds aangegeven zware twijfels te hebben over de haalbaarheid van een Glashoes, zoals het voorstel nu aan ons voor ligt. We hebben destijds ingestemd met de opmerking; “liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Daarnaast kwam er de uitdrukkelijke toezegging van de wethouder dat er nog een go, or no go- moment zou komen. Wel, dat moment is hier en nu.

Geen steun van GB/VVD

We vallen maar gelijk met de deur in huis. Dit voorstel van 11 miljoen euro krijgt niet onze steun! Dit krijgt niet onze steun, omdat we onvoldoende keiharde feiten kennen om voor te zijn.

Al vrij snel in het proces hebben we onze zorg geuit over de (sluitend-gerekende) exploitatie. Deze zorgen zijn ondanks vele info momenten niet weggenomen uit onze fractie. De reuring waar het allemaal om begon, zien wij niet komen in de opzet zoals deze nu geschetst wordt.

Aanvankelijk hebben we ondernemers uitgenodigd hier naar “binnen” te komen, in een poging die reuring een boost te geven, een bruisend plein te realiseren. Toen dat niet echt van de grond kwam, zijn we overgestapt op plan B. De partners uit de sociale domein hier naar binnen halen, om de sociale zorg te verbeteren middels samenwerking, en dan “de winst aan de voorkant” te boeken. Voorkomen dat “het”  uit de hand loopt / in de papieren loopt, maar al vroeg tijdig hulp bieden aan de cliënten van het sociaal domein. Hogere kosten in een later stadium van hulp besparen.

In onze naïviteit hebben we hier zelfs al op voorgesorteerd in onze begrotingen! 

Nu willen we niet zeggen dat dit een rare gedachte is, of een kansloze aanpak. Maar de woorden; reuring op het plein hoorden we gaande weg steeds minder. 

Het signaal dat ondernemers destijds afgaven door niet op onze uitnodiging in te gaan, hier in dit huis hun intrek te nemen…. Dat signaal hadden we ter harte moeten nemen. 

Hotel-initiatief

Een hotel variant die ondertussen voorbij kwam, hebben we slechts ter kennisgeving aangenomen. Een misser van de bovenste plank! We zijn door blijven ploeteren in een kansloos eigen plan. Wishfull thinking! Want we willen zo graag! Maar…, wat willen we nu eigenlijk? Juist, een raadszaal en toekomst bestendige werkplekken voor onze medewerkers. Dat zijn we vanuit goed werkgeverschap verplicht.

……….Als we toch tot een akkoord konden komen met de initiatiefnemers van de hotelvariant. Vraag gestuurd en schakelbaar bouwen.  

Afgezien nog van de vraag, of we wel zo oversized moeten bouwen….In tijden dat het al moeilijk genoeg is om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen zien we het niet zitten om zo’n grote investering te steunen. 

Acht andere kerkdorpen

We willen niet dat er activiteiten worden weggetrokken uit de acht overige kerkdorpen. Deze dorpen hebben immers de reuring zelf nodig om bestaansrecht te houden. Bedenk daarbij ook dat er veel gemeentelijke gelden zijn geïnvesteerd voor het behoud/opschalen van deze doelen in de kerkdorpen. Het weghalen van deze activiteiten betekent dan in feite gemeentelijke kapitaalvernietiging.

Het voorbeeld van Borne is niet te vergelijken met dorp Tubbergen. Borne heeft 21.500 inwoners. Tubbergen dorp: nog geen 5.000

Reuring? 

Het verhaal van “de Bieb” is zeker waar. Het verhaal achter het sociaal domein vast ook. Maar het is maar een half verhaal. Er is zoveel meer mogelijk, zoveel meer reuring te verkrijgen, als we het anders doen. Want “reuring”, daar was het toch allemaal om begonnen?   

Zo, en op deze manier, zijn we plat gezegd een onrealistisch idee aan het omarmen. Geen bank die een soort gelijke case in het bedrijfsleven zal financieren. Maar…………omdat we gemeente zijn, en voor 0% kunnen lenen kan het doorgaan? Dat zal toch niet!?

Het Maatschappelijk akkoord Tubbergen 

De afgelopen tijd hebben we de mond vol van ons MAT (Maatschappelijk akkoord Tubbergen). We besloten twee jaar geleden te besturen vanuit het beginsel “bottum up”. Aan de hand van kernavonden, thema avonden, in gesprek raken met bewoners. Wensen en ideeën ophalen. Nooit in die afgelopen twee jaren heeft de fractie GB/VVD een signaal opgevangen van onze bevolking om voortgang te maken met de bouw van dit Glashoes. De teller van de enthousiaste reacties die bij ons binnen komen, moet nog van de 0 komen!

Gehinderd door het Covid virus hebben we geen fysieke ontmoetingen kunnen hebben met onze achterban, met onze bewoners. De informatie die we graag wilden hebben we middels een digitale enquête proberen binnen te halen. En hoe we ook naar de uitslag van deze enquete kijken…Enthousiasme is ver te zoeken.

Over ons MAT gesproken; Voor ons is het besluit over dit “Het Glashoes” wel de ultieme test case.

12 april 2021 Ursula Bekhuis